Uwaga!

Ze względu na trwające zmiany w programach kredytowych, zachęcamy do kontaktu z naszą doradczynią finansową lub z naszymi doradcami obsługi klienta.

Program Pierwsze Mieszkanie

Program Pierwsze Mieszkanie to wsparcie skierowane do osób chcących nabyć swoje pierwsze lokum. Z dniem 1 lipca 2023 roku ma wejść wsparcie dla osób które zakupią swoje pierwsze mieszkanie – Bezpieczny Kredyt 2%

Jeśli zastanawiasz się nad zakupem swojego pierwszego mieszkania to od 1 lipca 2023 roku będziesz miał możliwość skorzystania z programu dopłat do kredytu hipotecznego. Dzięki programowi Bezpieczny Kredyt 2% będziesz mógł otrzymać kredyt na korzystnych warunkach. Nasze mieszkania – Apartamenty Vincent spełniają wymagania niezbędne aby skorzystać z programu Bezpieczny Kredyt 2%.

Kto może otrzymać Bezpieczny Kredyt 2%?

Osoba do 45. roku życia, która nigdy nie posiadała własnego mieszkania, domu ani nie była współwłaścicielem spółdzielczego prawa do lokalu lub domu, będzie miała możliwość ubiegania się o kredyt hipoteczny. Jeśli kredyt ma być wnioskowany przez małżeństwo lub rodziców z co najmniej jednym wspólnym dzieckiem, to przynajmniej jedna z tych osób musi spełniać wymóg wiekowy do 45. roku życia.

Maksymalna kwota kredytu hipotecznego, jaką jedna osoba może otrzymać, wynosi 500 tys. złotych. W przypadku małżeństw lub rodziców z dzieckiem maksymalna kwota kredytu to 600 tys. złotych. W ramach programu można ubiegać się o kredyt na zakup mieszkań zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Istnieje także możliwość zakupu mieszkania o dowolnej cenie za metr kwadratowy.

Dopłata do rat kredytu mieszkaniowego to różnica między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%.
Dopłata będzie przysługiwała przez 10 lat.

Jakie warunki trzeba spełnić aby ubiegać się o
Bezpieczny Kredyt 2%?

Poniżej przedstawiamy najważniejsze warunki:

kredytobiorca musi posiadać zdolność kredytową adekwatną do kwoty kredytu, jaki chce uzyskać

kredytobiorcy oraz osobom wchodzącym w skład jego gospodarstwa domowego nie przysługuje i nie przysługiwało spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, chyba że prawo do dotyczy łącznie nie więcej niż 1/2 udziału w jednym lokalu albo domu, zostało odziedziczone, a kredytobiorca nie zamieszkuje pod tym adresem

kredytobiorca oraz osoby wchodzące w skład jego gospodarstwa domowego nie są stronami umowy innego kredytu udzielonego w celu nabycia prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

kredytobiorca oraz osoby wchodzące w skład jego gospodarstwa domowego nie posiadają i nie posiadały prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, chyba że prawo do dotyczy łącznie nie więcej niż 1/2 udziału w jednym lokalu albo domu, zostało odziedziczone, a kredytobiorca nie zamieszkuje pod tym adresem,

kredytobiorca nie ukończył 45 lat, z tym że w przypadku, gdy kredyt zaciągają wspólnie małżonkowie lub rodzice co najmniej jednego wspólnego dziecka, wystarczy, że 45 lat nie ukończyło jedno z nich

500 tys. zł dla singla
600 tys. zł dla małżonków lub osób wychowujących w gospodarstwie domowym co najmniej 1 dziecko

NASZ DORADCA FINANSOWY

Skorzystaj teraz z bezpłatnej pomocy eksperta finansowego naszego partnera z Notus Finanse.

Małgorzata Wołoszyńska

Specjalista ds. finansów
malgorzata.woloszynska@notus.pl

Program pierwsze mieszkanie może być łączone z programem mieszkanie bez wkładu własnego

Zapytaj o mieszkanie

    Kontakt z obsługą sprzedaży

    Joanna Kicera

    Błażej Słodkowski