Podstawowe założenia programu

  • Program wprowadza możliwość objęcia gwarancją części kredytu hipotecznego zaciąganego na zakup mieszkania. Objęta gwarancją część kredytu może stanowić nie mniej niż 10% i nie więcej niż 20% wydatków, na które zaciągany jest kredyt (wartości nieruchomości). Gwarancja zastępuje wymóg wniesienia wkładu własnego.
  • Spłata rodzinna jest połączona z gwarantowanym kredytem mieszkaniowym. Będzie ona przysługiwać, jeśli w czasie spłaty tego kredytu dojdzie do powiększenia gospodarstwa domowego o drugie albo kolejne dziecko (20 tys. zł w przypadku drugiego i 60 tys. zł w przypadku trzeciego i kolejnego).
  • Kredyt będzie udzielany na minimum 15 lat.
  • Gwarantowany kredyt mieszkaniowy będzie mógł być udzielony w walucie polskiej. Dzięki temu nie wystąpią ryzyka kursowe.
  • maksymalny limit ceny w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej finansowanego mieszkania to w Opolu ok. 7 980,00 zł – dane na IV Q 2022.
  • Gwarancja zastępuje wymóg wniesienia wkładu własnego. Kwota gwarantowanej części kredytu nie może być wyższa niż 100 tys. zł.
  • Program Mieszkanie bez wkładu własnego jest skierowany do osób, które nie mają jeszcze własnego mieszkania lub domu jednorodzinnego.

NASZ DORADCA FINANSOWY

Żaneta Chryczyk

Ekspert ds. Kredytów Hipotecznych
zaneta.chryczyk@gmail.com

Zachęcamy do kontaktu ze współpracującą z nami doradczynią finansową, która przygotuje najkorzystniejszą ofertę banków i pomoże Państwu we wszystkich formalnościach związanych z uzyskaniem kredytu mieszkaniowego.